Royal HaskoningDHV

Website: http://www.royalhaskoningdhv.com/nl-nl
Plaats hoofdkantoor: Amersfoort

Royal HaskoningDHV is een onafhankelijk internationaal adviserend ingenieurs- en projectmanagementbureau en bestaat al 135 jaar. Onze professionals zijn actief op het gebied van energie, gebouwen, industrie, infrastructuur, luchtvaart, maritiem, mijnbouw, landelijk en stedelijk gebied, en water.

Gesteund door de kennis en ervaring van hun 6500 collega’s wereldwijd werken we voor overheid en bedrijfsleven in meer dan 150 landen. We combineren wereldwijd opgedane kennis en kennis van de lokale situatie om toegevoegde waarden te leveren voor onze klanten in hun projecten.

Wij willen onze klanten toegevoegde waarde leveren en tegelijkertijd ook bijdragen aan de oplossingen voor de uitdagingen die we wereldwijd zien; de groeiende wereldbevolking en de gevolgen die dat heeft voor onze stedelijke gebieden; door de vraag naar schoon drinkwater en watermanagement en –veiligheid; de toenemende druk op mobiliteit en transport; en het benutten van beschikbare hulpbronnen, de stijgende vraag naar energie en het omgaan met afval door de industrie.

We streven naar een zo klein mogelijke impact op het milieu door een goed voorbeeld te zijn in onze projecten, in onze eigen bedrijfsvoering en door een bijdrage te leveren aan de samenleving (‘giving back’).

Wij zien een belangrijke rol voor onszelf en onze klanten in innovatie en duurzame ontwikkeling en willen zo bijdragen aan een duurzamere samenleving: nu en in de toekomst. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Nederland, met belangrijke kantoren in het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en India. Daarnaast hebben we kantoren in Indonesië, Thailand en Noord- en Zuid-Amerika en een goede basis in Afrika en het Midden Oosten

Royal HaskoningDHV

Alle bedrijven