Over BOSS

BOSS (Building Organisation Student Society) is in 1993 door studenten opgericht als praktijkvereniging van de afdeling Management in the Built Environment (voorheen: Real Estate & Housing) aan de Technische Universiteit Delft. De vereniging is het klankbord voor de studenten wat betreft het onderwijs en dient om het contact tussen studenten en de praktijk te bevorderen. BOSS organiseert tal van nationale en internationale activiteiten om hier vorm aan te geven.

De afdeling Management in the Built Environment (MBE) leidt studenten op tot specialisten in de vakgebieden vastgoedbeheer, ontwerp- & bouwmanagement, gebiedsontwikkeling en volkshuivesting. MBE verzorgt onderwijs in de bachelor opleiding Bouwkunde, voert de internationale masteropleiding MBE en verricht tevens wetenschappelijk onderzoek. MBE richt zich als enige masteropleiding van bouwkunde op alle fasen van de levenscylcus van het gebouw: van initiatief tot gebruik.

BOSS heeft ruim 200 leden en biedt hen de mogelijkheid op een leuke manier kennis te maken met de sector en zich naast de opleiding te ontplooien. Een groot deel van deze leden zet zich dan ook binnen een commissie in om van de diverse activiteiten iets unieks te maken. Het enthousiasme en de toewijding die de leden hierbij laten zien komen duidelijk tot uiting tijdens de succesvolle activiteiten die BOSS organiseert.